ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

Uttaradit Juvenile And Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Court” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบกระเช้าให้นางลาวัลย์ แสงวิวัฒน์เจริญ มารดาของนายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการ“เผยแพร่ความรู้กฎหมายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์”
ข่าวรับสมัครงาน
เรื่องที่น่าสนใจ

*******************************************************************************************************************************************************************************

 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ในเดือนพฤศจิกายน 2564   

 คลิ๊กอ่าน ประกาศฉบับเก่า

วีดีโอแนะนำขั้นตอนใช้งานระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)

1.ขั้นตอนการลงทะเบียน

2.ขั้นตอนติดตามคดี

3.ขั้นตอนลงนัดปฏิทิน

4.ขั้นตอนขอคัดถ่ายเอกสาร

5.ขั้นตอนรับรองคดีถึงที่สุด

6.ขั้นตอนยื่นคำคู่ความ

7.ขั้นตอนทนายขอแรง

8.ขั้นตอนติดตามคดีที่สนใจ

9.ขั้นตอนติดตามสำนวนคดี

 

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม (ฝ่ายเดียว)

การพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย)

 

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application

ลิงค์ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

 ลิงค์ห้องพิจารณาคดีแพ่งทาง googlemeet

https://meet.google.com/ybc-edho-sub

 

ลิงค์ห้องพิจารณาคดีอาญา ,การตรวจสอบการจับ (ตจ),

การขอมอบตัว (มต)  

ทาง Zoom ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
Personal Meeting ID
957 309 0018
https://zoom.us/j/9573090018?pwd=aEk0MEU4bW9Nb1BCRHFZSi9FRjRWZz09 
Passcode : 705232

*****************************************

googlemeet ห้องพิจารณาคดีอาญา
https://meet.google.com/ujf-vvot-isv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

 คลิกที่นี่ Info Book การกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

แบบฟอร์มใบสมัครผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกที่นี่ คำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ใบเดียว)

                                                                                                 สิทธิของผู้เสียหาย                  เอกสารยื่นคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคุ้มครองสิทธิในคดีอาญา

คลิปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา #ศาลยุติธรรม #COJ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจองวันนัดที่นี่

 

คลิ๊กที่นี่ แบบฟอร์มขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ปฏิทินวันนัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  คู่มือการใช้งาน           

​​​​​​

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image