ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

Uttaradit Juvenile And Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 

โทรสาร  055-411715

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social