ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

Uttaradit Juvenile And Family Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน